ביטולים והחזרות

  • מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  • ניתן לבטל שירות אשר נקבע עבור לקוח בכל עת עד 14 ימי עסקים, וזה לפני שליחת המוצרים אל הלקוח במייל או בווטסאפ
  • ביטול הזמנה יתאפשר עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לכך כי ההזמנה היא לא דיגיטלית
  • במקרה של ביטול שירותים, הלקוח לא יחוייב עבור השירות, אם וכאשר לא בוצע עיצוב למוצר שהלקוח רכש ונשלח אליו
  • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו, או נשלחו ללקוח במייל כגון לוגו או כרטיסי ביקור או כל חומר גרפי שנמסר ללקוח בצורה ישירה במייל או בווטסאפ.
  • האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.