Loading...

תוסף וורדפרס WP-PageNavi

רוצה להחליף את הישן ← הודעות ישנות יותר הודעות חדשות יותר → קישורים עם כמה קישורים לדף?

תוסף זה מספק את wp_pagenavi()התבנית תבנית אשר מייצר קישורים pagination מפואר.

אופן שימוש

ב נושא שלך, אתה צריך למצוא שיחות next_posts_link () ו past_posts_link () ולהחליף אותם.

בתבנית Twentyten, זה נראה כך:

<div class="nav-previous"><?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older posts', 'twentyten' ) ); ?></div>
<div class="nav-next"><?php previous_posts_link( __( 'Newer posts <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>

אתה מחליף את שני השורות האלה עם זה:

<?php wp_pagenavi(); ?>

עבור דפים מרובי דפים, היית מחפש קוד כזה:

<?php wp_link_pages( ... ); ?>

ולהחליף את זה עם זה:

<?php wp_pagenavi( array( 'type' => 'multipart' ) ); ?>

עבור אל WP-Admin -> הגדרות -> PageNavi עבור תצורה.

שינוי CSS

אם אתה צריך להגדיר את סגנון CSS של WP-PageNavi, אתה יכול להעתיק אתpagenavi-css.cssהקובץ מספריית plugin לספרייה של ערכת הנושא שלך ולעשות את השינויים שם. בדרך זו, לא תאבד את השינויים בעת עדכון הפלאגין.

לחלופין, תוכל לבטל את הסימון של “השתמש ב- pagenavi.css?” אפשרות מתוך דף ההגדרות ולהוסיף את סגנונות לקובץ style.css של ערכת הנושא שלך ישירות.

שינוי שמות מחלקה

ישנם מסננים שניתן להשתמש בהם כדי לשנות את שמות המחלקות המוגדרים כברירת מחדל המוקצים לרכיבי ניווט בדף.

מסננים

 • wp_pagenavi_class_pages
 • wp_pagenavi_class_first
 • wp_pagenavi_class_previouspostslink
 • wp_pagenavi_class_extend
 • wp_pagenavi_class_smaller
 • wp_pagenavi_class_page
 • wp_pagenavi_class_current
 • wp_pagenavi_class_larger
 • wp_pagenavi_class_nextpostslink
 • wp_pagenavi_class_last

שימוש במסננים

// Simple Usage - 1 callback per filter
add_filter('wp_pagenavi_class_previouspostslink', 'theme_pagination_previouspostslink_class');
add_filter('wp_pagenavi_class_nextpostslink', 'theme_pagination_nextpostslink_class');
add_filter('wp_pagenavi_class_page', 'theme_pagination_page_class');

function theme_pagination_previouspostslink_class($class_name) {
 return 'pagination__control-link pagination__control-link--previous';
}

function theme_pagination_nextpostslink_class($class_name) {
 return 'pagination__control-link pagination__control-link--next';
}

function theme_pagination_page_class($class_name) {
 return 'pagination__current-page';
}


// More Concise Usage - 1 callback for all filters
add_filter('wp_pagenavi_class_previouspostslink', 'theme_pagination_class');
add_filter('wp_pagenavi_class_nextpostslink', 'theme_pagination_class');
add_filter('wp_pagenavi_class_page', 'theme_pagination_class');

function theme_pagination_class($class_name) {
 switch($class_name) {
  case 'previouspostslink':
   $class_name = 'pagination__control-link pagination__control-link--previous';
   break;
  case 'nextpostslink':
   $class_name = 'pagination__control-link pagination__control-link--next';
   break;
  case 'page':
   $class_name = 'pagination__current'
   break;
 }
 return $class_name;
}

מצב בונה

פיתוח

קרדיט

תרומות

ביליתי את רוב הזמן הפנוי ביצירת, עדכון, שמירה ותמיכה plugins אלה, אם אתה באמת אוהב את plugins ויכול לחסוך לי כמה דולרים, אני באמת מעריך את זה. אם לא תרגיש חופשי להשתמש בו ללא כל התחייבות.

צילומי מסך

מפתחים

“WP-PageNavi” הוא תוסף קוד פתוח. האנשים הבאים תרמו ליצירת התוסף הזה.

תורמים

תוסף וורדפרס WP-PageNavi תוסף וורדפרס WP-PageNavi 34543
להורדת התוסף
2018-05-10T13:21:24+00:00
יצירת קשר
close slider