Loading...

תוסף Google Language Translator

תיאור

ההגדרות כוללות: פריסה מוטבעת או אנכית, הצגה / הסתרה של שפות ספציפיות, הסתר / הצגה של סרגל הכלים של Google והסתרה / הצגה של מיתוג Google. הוסף את הקוד הקצר לדפים, פוסטים ווידג’טים.

צילומי מסך

שאלות נפוצות

ש: מה עלי לעשות אם יישומון התרגום אינו מוצג באתר האינטרנט שלי?

  1. ודא שהפלאגין מותקן ומופעל.
  2. ודא כי סימן ביקורת ממוקם בהגדרת ההפעלה הנמצאת ב “הגדרות> מתרגם שפה של Google”.
  3. ודא שהפונקציה של WordPress, wp_footer (), נכללת בקובץ תחתונה של הנושא.
  4. אמת את האפשרות “הצג תיבת שפה?” ההגדרה מופעלת ב “הגדרות> מתרגם שפה של Google”.
  5. השתמש בכלי האינטרנט של הדפדפן שלך כדי לוודא שסגנונות CSS אינם מסתירים את הווידג’ט של התרגום.
  6. פנה לתמיכה בכתובת http://www.wp-studio.net/submit-ticket.

ש: מה עלי לעשות אם לא מוצגות שפות בתיבת השפה?

  1. ודא שהפלאגין מותקן ומופעל.
  2. ודא כי סימן ביקורת ממוקם בהגדרת ההפעלה הנמצאת ב “הגדרות> מתרגם שפה של Google”.
  3. ודא ש- Adobe Flash מותקן בדפדפן האינטרנט שלך. Google משתמשת ב- Flash כדי להציג את תיבת השפה שלהם.
  4. פנה לתמיכה בכתובת http://www.wp-studio.net/submit-ticket.

ש: האם ניתן למנוע הכללה של אזורים מסוימים באתר שלי?

A: כן! הוסף את הכיתוב “notranslate” לאלמנט HTML המכיל את הטקסט שלך.לדוגמה, הטקסט הבא לא ייכלל בתרגום: Hello World!

הוראות התקנה

מפתחים

“Google Language Translator” הוא תוסף קוד פתוח. האנשים הבאים תרמו ליצירת התוסף הזה.

להורדת התוסף
2018-05-15T16:22:18+00:00
יצירת קשר
close slider